Na blogu

  • Zákaz jednorázových plastů v Novém Jižním Walesu v Austrálii

    O zákazu Dne 16. listopadu 2021 přijala vláda Nového Jižního Walesu zákon o snižování množství plastů a oběhovém hospodářství 2021. Tato legislativa naplňuje závazek vlády zakázat některé problematické plasty, například plasty na jedno použití, a řešit problém plastového odpadu. Na přípravě této legislativy a souvisejícího akčního plánu pro plasty v Novém Jižním Walesu se podílelo více než 16 000 lidí.....
  • cs_CZ