Plastic rietjes naar papieren rietjes

Van plastic rietjes naar papieren rietjes - Een echte milieuactie of een commerciële gimmick?

Vindt u enig verschil wanneer u geniet van de koude drank in McDonald's in vergelijking met een jaar geleden? Let u op de kleine verandering van het materiaal van het rietje?

Een stille verandering: van plastic rietjes naar papieren rietjes

Na papieren rietjes gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk met succes in 2018 verklaarden de directeuren van McDonald's Australië dat meer dan 970 restaurants in Australië zou geleidelijk stop met het gebruik van plastic rietjes tegen 2020. McDonald's benadrukte dat deze vernieuwing van het rietjesmateriaal geen geforceerde reactie is op het plastic verbod. CEO Paul Pomroy zei dat deze verandering is een initiatief campagne om minder plastic vervuiling, die voldoet aan de klant eis van duurzame alternatieven ook. Starbucks, Coca-Cola en andere multinationale voedselgiganten bereiden zich voor om de actie van McDonald's te volgen.

https://blogs.unimelb.edu.au/sciencecommunication/files/2019/10/31056218848_a7808a9523_o-600×428.jpg

Helaas betwijfelen sommige klanten dat geen plastic rietje is slechts een commerciële gimmick van grote ondernemingen in plaats van een echte milieuactie. Wat zijn de feiten?

De negatieve gevolgen van plastic rietjes voor het milieu

Het jaarlijkse verbruik van plastic rietjes is enorm. Meer dan 500 miljoen plastic rietjes worden in Amerika per dag in vuilnisbakken gegooid, waarmee 125 grote pendelbussen zouden kunnen worden gevuld. In Australië worden per dag meer dan 10 miljoen plastic rietjes gebruikt. CleanUp, een niet-gouvernementele milieuorganisatie, meldde dat plastic rietjes goed waren voor 7,5% van al het plastic afval dat bij de laatste vrijwillige opruiming werd opgehaald.

De meeste plastic rietjes worden maar één keer gebruikt, en dat gaat mee voor 15 tot 30 minuten gedurende de hele levensduur. De totale tijd van ontbinding van het plastic stro zal echter maximaal 200 jaar. Erger nog, plastic rietjes zullen geleidelijk versnipperen in microplastics en zich ophopen in dieren (bv. vissen, schildpadden en zeevogels) langs de voedselketens, wat een bedreiging vormt voor de ecosystemen, vooral voor de oceaan.

Hoewel McDonald's beweert dat hun plastic rietjes recyclebaar zijn, is het een feit dat recyclers terughoudend zijn om plastic rietjes te recyclen. Eén reden is dat de kosten van het hergebruik van synthetische rietjesmaterialen hoger zijn dan de directe productie van rietjes met nieuwe materialen. Een andere reden is dat rietjes door de mazen van het net vallen van de transportband, wat leidt tot uitval van de installatie.

Papieren rietjes: nieuwe kansen?

https://blogs.unimelb.edu.au/sciencecommunication/files/2019/10/35337269544_2ed981f510_o.jpg
Fleurige papieren rietjes door Marco Verch (CC DOOR-NC-ND 2.0)

Papieren rietjes bieden nieuwe mogelijkheden om de plasticvervuiling terug te dringen. Sommige klanten klaagden echter dat zij niet langer van koude dranken, met name smoothies, zouden kunnen genieten omdat het nieuwe rietje niet duurzaam is. Sommige verontruste klanten startten een online petitie om weer plastic rietjes te gebruiken, die had meer dan 50.000 handtekeningen. Deze tegenstanders beginnen te karperen op dit nieuwe type stro.

Het eerste kritische punt is dat de meeste papieren rietjes geen recycleerbaar. Sommige verwerkers voegen een plastic coating toe aan de binnenlaag van het rietje om de papierprestaties in vloeistof te verbeteren. De bekleding voorkomt dat rietjes worden gerecycleerd. Anderen gebruiken gecondenseerd papier om de duurzaamheid te verhogen, dat te dik is om in de huidige installaties te worden verwerkt. In sommige regio's worden rietjes die door voedsel (bv. melk en sap) zijn verontreinigd, door recyclers geweigerd. De eindbestemmingen van de meeste papieren rietjes zijn dus stortplaatsen.

Sommige tegenstanders wijzen er ook op dat de productie van papieren rietjes meer energie en hulpbronnen verbruikt dan plastic. Het overmatige verbruik leidt tot hogere kosten (3 cent per product) dan traditionele rietjes (1 cent per product). Deze tegenstanders vrezen dat de ondernemingen deze extra kosten zullen doorberekenen aan de consument.

De petitie om plastic rietjes terug te brengen is kortzichtig. Papier breekt veel sneller af dan plastic. Een rapport wees erop dat de biologische afbraak of compostering van echte papieren rietjes slechts... een tot twee maanden. En de volledige papier verdeling duurt minder dan zes maanden in de oceaan. Met andere woorden, papieren rietjes zijn veel veiliger in ecosystemen dan plastic dat er 200 jaar over doet om af te breken. De technische vooruitgang zal in de toekomst zorgen voor meer beschikbare faciliteiten tegen lagere prijzen voor recycling. En een verantwoordelijk bedrijf is vrijwillig om uitmuntendheid te bereiken voor de samenleving.

Andere oplossingen

Vanwege het hoge verbruik van energie en hulpbronnen is papierstro slechts een noodoplossing. Verbetering van het publieke bewustzijn is de ultieme oplossing voor het probleem van plastic rietjes. Voor restaurants en detailhandelaars is het beter om alleen rietjes te verstrekken als de consument daarom vraagt. De consumenten kunnen proberen te drinken zonder rietjes of met herbruikbare rietjes (bv. stalen, glazen of bamboe rietjes) of alternatieve natuurlijke drinkrietjes zoals tarwe rietjes, grasrietjes en PLA-vrij rietjes. Als consumenten papieren rietjes moeten gebruiken, gooi ze dan niet in de vuilnisbak. Verzamel en begraaf papieren rietjes in de tuinen, en deze rietjes zullen overgaan in meststoffen om planten te voeden.

Uit de bron: De Universiteit van Melbourne Blog

 • Sipping Towards Sustainability: Why the Hospitality Industry Needs Natural Drinking

  In recent years, the hospitality industry has been increasingly under pressure to adopt sustainable practices and increase customer satisfaction. Enter natural drinking straws—a simple yet impactful solution that not only addresses the plastic crisis but also allows enhanced drinking experience with a straw that won’t go soggy in your drink. Among these, Water Grass straws…
  Why the Hospitality Industry Needs Natural Drinking Straws
 • The Eco Green Straws Story

  In a world where environmental consciousness is more critical than ever, the search for sustainable alternatives to everyday items has led us to explore innovative solutions. One such remarkable discovery is the Eco Green Water Grass Straws – a testament to the power of nature and sustainable living and putting an end to your soggy…
  Eco Green Straws Story
 • Sip, Compost, Repeat with Eco Green Straws

  Hello, eco-warriors and hospitality enthusiasts! Today, we're diving into the green realm of Eco Green Straws, where every sip tells a story and composting becomes an act of environmental kindness. Join us as we unveil a comprehensive guide on how to compost these natural drinking straws in the hospitality industry. And remember, with Eco Green…
  Sip Compost Repeat with Eco Green Straws
 • nl_NL